Úvod Dokumenty Rozpočet Rozpočtové provizorium 2007

Rozpočtové provizorium 2007

 

NÁVRH

uplatnění rozpočtového provizoria - hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na počátku roku 2007

Právní rámec: § 13 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění

V důsledku neschválení řádného rozpočtu Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko na rok 2007 Valná hromada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko navrhuje schválit obecná pravidla rozpočtového provizoria a to tak, aby bylo zajištěno plynulé hospodaření svazku obcí.

Valná hromada Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko navrhuje schválit rozpočtové provizorium ve výši 1/12 podílu skutečných příjmů a výdajů roku 2006 za měsíc – podkladem je výkaz FIN 2 -12M  výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za období 11.2006.

V období rozpočtového provizoria:

1)     mikroregion hradí jenom nejnutnější výdaje zabezpečující provoz Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, přičemž dbá na hospodárnost a efektivní vynakládání rozpočtových prostředků

2)     hradí závazky vyplývající z již uzavřených smluv.

Rozpočtové provizorium v příjmech:                                           112 167,- Kč

(příjmy po konsolidaci k uvedenému datu činily 1 346 000,- Kč)

Rozpočtové provizorium ve výdajích:                                         41 417,- Kč

(výdaje po konsolidaci k uvedenému datu činily 497 000,- Kč)

Rozpočtové provizorium bude platit až do doby přijetí a schválení řádného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stanou příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení.

V Zábřehu, dne 11.12. 2006

 

………………………………………

 

Anna Bartošová

zapisovatelka

Datum zveřejnění: 22. 9. 2010  |  doporučit na Facebook

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz