Úvod Dokumenty Strategické dokumenty Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko na období 2018–2024

Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko na období 2018–2024

 

Strategie rozvoje Mikroregionu Zábřežsko je strategickým rozvojovým dokumentem, který vznikl na základě potřeby představitelů obcí mikroregionu vytvořit dlouhodobou vizi rozvoje regionu a stanovit jednotlivé kroky k jejímu postupnému naplňování. Dokument však není zpracován jako souhrn představ zástupců mikroregionu, ale jeho vznik je spojen se širší diskuzí s aktivními občany měst a obcí v regionu a tzv. hybateli rozvoje města (zástupci podnikatelů, neziskových organizací, školských a volnočasových zařízení apod.).
Forma, kterou je dokument zpracován vychází z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro tvorbu programů rozvoje obcí a obsahuje 3 základní části: analytickou, návrhovou, implementační.
Strategie rozvoje regionu je základním plánovacím dokumentem na mikroregionální úrovni, zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích, je chápán jako klíčový dokument pro řízení rozvoje regionu.
 

Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 2018–2024 (pdf, 2 374 kB)

Akční plán akutalizace 2019 (pdf, 1 064 kB)

Datum zveřejnění: 6. 12. 2017  |  doporučit na Facebook

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz