Úvod Aktivity Projekty Realizované projekty 2004

Realizované projekty 2004

Přehled realizovaných projektů v roce 2004

  1. Cyklodoprava mikroregionu Zábřežsko
  2. Využití obnovitelných zdrojů energie
  3. Rozvoj informačních a telekomunikačních technologií MiZ
  4. Rozvoj dopravní obslužnosti MiZ
  5. Strategie rozvoje cestovního ruchu
  6. Den Mikroregion Zábřežsko – Štíty 5.6.2004

 

Projekt

Fáze realizace

Výstupy

Cyklodoprava mikroregionu Zábřežsko

I. Vytvoření pracovní skupiny

15ti členný tým, 3 setkání

II. Příprava projektu pro dotační titul MMR

Projekt nepodpořen

II. Studie projektu

Odevzdána k 30.11.2004

Využití obnovitelných zdrojů energie

I. Vytvoření pracovní skupiny

6ti členný tým, 5 setkání

Seminář o biomase

20.4.2004 za účasti zemědělců

III. Příprava projektu „Využívání obnovitelných zdrojů energie – pěstování

Projekt nepodpořen

IV. rozšíření projektu na celý mikroregion

Výstup z jednání 24.6.2004

V. Schválení projektu na vypracování „Územní energetické koncepce MiZ

Schválení V. H. 19.8. a zařazení do rozpočtu na rok 2005

Rozvoj informačních a telekomunikačních technologií MiZ

I. Analýza stávajícího stavu softwarového a hardwarového vybavení

Přehled o vybavení jednotlivých obcích a návrh na jednotný postup

Rozvoj dopravní obslužnosti MiZ

I. Příprava podkladů k projektu „Revitalizace dopravního napojení Mikroregionu Zábřežsko – rekonstrukce přednádražního prostoru v Zábřehu

12/2004 odevzdána Studie proveditelnosti a Analýza nákladů a přínosů

Strategie rozvoje cestovního ruchu

I. Žádost o financování projektu POV 05

Projekt podpořen

Den Mikroregionu Zábřežsko

Realizace

Uskutečněn 5.6.2004

 

Vypracovala dne 26.9.2004

Ing.Anna Bartošová

 

tajemník Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko

Datum zveřejnění: 26. 9. 2004  |  doporučit na Facebook

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz