Mikroregion Zábřežsko 


Dnes je: 12. 6. 2024
Svátek má: Antonie


Počet návštěv:Mapový portál

Informační centrum


Pozvánka s programem na 20. ročník Dne Mikroregionu Zábřežsko [PDF, 644.4 KB]

27. 4. 2024 Srdečně Vás zveme na tradiční setkání obyvatel Mikroregionu Zábřežsko s bohatým kulturním programem, které se uskuteční ve středu 1. 5. 2024 v Zábřehu.


Zápis a usnesení_VH MiZ_3_20.6.23 [PDF, 320.49 KB]

10. 7. 2023


Pozvánka na Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmůvku [PDF, 687.8 KB]

14. 6. 2021 Srdečně Vás zveme na setkání obyvatel našeho mikroregionu, které se uskuteční v Postřelmůvku, v sobotu 19. 6. 2021 od 9,00 hodin.


Pozvánka na houslový koncert Pavla Šporcla v Postřelmově [JPG, 612.87 KB]

16. 9. 2020  


Pozvánka na koncert Miroslava Palečka v Postřelmově [PDF, 3.34 MB]

16. 9. 2020  


Úvod Dokumenty Strategické dokumenty Strategie rozvoje MiZ

Strategie rozvoje MiZ

Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007 – 2013

Tvorba integrované strategie pro region Zábřežsko vychází z potřeby aktualizace strategického dokumentu, který byl vytvořen v roce 2004 a byl zacílen na programové období 2004 – 2006.

V současné době v regionu působí dvě organizace prioritně zaměřené na rozvoj regionu, a to Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko, jehož členskou základnu tvoří třicet obcí a MAS Zábřežsko o.p.s., která sdružuje neziskové organizace, podnikatelské subjekty a obce. Tyto organizace se dohodly na společném postupu při plánování strategického rozvoje a aktualizují strategický dokument, ve kterém jsou vymezeny priority pro období 2007 – 2013.

MAS Zábřežsko o.p.s. se dne 1.7.2008 stala součástí MAS Horní Pomoraví o.p.s. Od tohoto data vystupují obě místní akční skupiny jako MAS Horní Pomoraví o.p.s. Její území zahrnuje kromě regionu Zábřežsko také region Hanušovicko.

Tento strategický dokument i po aktualizaci ze dne 11.12.2008 pracuje s regionem Zábřežsko, a tedy pouze s částí území spadajícího pod MAS Horní Pomoraví o.p.s. Dotčená část území v tomto strategickém dokumentu vystupuje pod původním názvem MAS Zábřežsko o.p.s.

Integrovaná strategie je strategií multi-tématickou, je zaměřena na ekonomický, sociální, environmentální a kulturní rozvoj regionu při respektování myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Aktualizovaná podoba strategie čerpá z původního strategického dokumentu, stejně jako z odvětvových analýz a strategických dokumentů regionu. Strategie pro léta 2007-2013 také odráží priority odvětvových operačních programů, Programu rozvoje venkova a Regionálního operačního programu.

Tento strategický dokument byl tvořen komunitním způsobem – na principu partnerství a spolupráce mezi místními subjekty – neziskovými organizacemi, podnikatelskými subjekty, obcemi a širokou veřejností.

Integrovaná strategie rozvoje se skládá ze tří základních částí – analytické, návrhové a implementační. Hlavním cílem regionu Zábřežsko je nízká míra nezaměstnanosti, způsobená dostatkem pracovních míst, rozvinutým podnikatelským potenciálem, flexibilním a vzdělaným obyvatelstvem, což povede k celkovému ekonomickému růstu regionu a stabilizaci obyvatelstva v něm. Naplnění cíle bude dosaženo realizací aktivit pěti prioritních os strategického dokumentu.

Grafické znázornění prioritních os:

priority MiZ

 

Strategický dokument Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007–2013 byl schválen 6. Valnou hromadou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko dne 13.12.2007 pod č. usn. 07/12/13/05 (pdf, 169 kB).

Aktualizace strategického dokumentu Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007–2013 byla schválena 11. Valnou hromadou Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko dne 11.12.2008 pod č. usn. 08/12/11/03 (pdf, 250 kB).
Aktualizace Akčního plánu (listopad 2009) byla schválena na 16. zasedání Valné hromady Svazku obcí Mikroregionu Zábřezsko dne 8.12.2009 pod usnesením č. 09/12/08/04 (pdf, 185 kB).
Aktualizace Akčního plánu (listopad 2010) byla schválena na 1. zasedání Valné hromady Svazku obcí Mikroregionu Zábřezsko dne 16.12.2010 pod usnesením č. 10/12/16/09 (pdf, 242 kB).

 

Dokument

Stáhnout v pdf

Úvod

stáhnout (149 kB)

Situační analýza

stáhnout (1.786 kB)

Přílohy situační analýzy

stáhnout (1.126 kB)

SWOT analýza

stáhnout (189 kB)

Návrhová část

stáhnout (353 kB)

Implementační část – řízení a monitoring

stáhnout (400 kB)

Akční plán - aktualizovaný (listopad 2008) stáhnout (214 kB)
Akční plán - aktualizovaný (listopad 2009) stáhnout (960 kB)
Akční plán - aktualizovaný (listopad 2010) stáhnout (926 kB)
Akční plán - aktualizovaný (listopad 2011) stáhnout (959 kB)
Akční plán - aktualizovaný (listopad 2012) stáhnout (1 107 kB)

Tento projekt byl spolufinancován Olomouckým krajem.

 logo POV 2007

Datum zveřejnění: 20. 9. 2010  |  doporučit na Facebook

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz