Mikroregion Zábřežsko 


Dnes je: 23. 6. 2024
Svátek má: Zdeňka


Počet návštěv:Mapový portál

Informační centrum


Pozvánka s programem na 20. ročník Dne Mikroregionu Zábřežsko [PDF, 644.4 KB]

27. 4. 2024 Srdečně Vás zveme na tradiční setkání obyvatel Mikroregionu Zábřežsko s bohatým kulturním programem, které se uskuteční ve středu 1. 5. 2024 v Zábřehu.


Zápis a usnesení_VH MiZ_3_20.6.23 [PDF, 320.49 KB]

10. 7. 2023


Pozvánka na Den Mikroregionu Zábřežsko v Postřelmůvku [PDF, 687.8 KB]

14. 6. 2021 Srdečně Vás zveme na setkání obyvatel našeho mikroregionu, které se uskuteční v Postřelmůvku, v sobotu 19. 6. 2021 od 9,00 hodin.


Pozvánka na houslový koncert Pavla Šporcla v Postřelmově [JPG, 612.87 KB]

16. 9. 2020  


Pozvánka na koncert Miroslava Palečka v Postřelmově [PDF, 3.34 MB]

16. 9. 2020  


ÚvodO mikroregionu

O mikroregionu

Krajinné a kulturní zajímavosti

Zábřežsko je charakteristické mírně zvlněnou, bohatě zalesněnou krajinou jesenického podhůří. Nachází se v průměrné nadmořské výšce 347 m. n.m., přičemž nejvýše položená je obec Hynčina s 545 m.n.m a obec s nejnižší nadmořskou výškou jsou Bohuslavice s 258 m. n.m.

Region je tvořen Zborovskou vrchovinou, pro jejíž ráz jsou typické, jednak rovinaté a mírně zvlněné náhorní oblasti, jednak soustava hluboce zaříznutých údolí, jmenovitě řeky Březné a Moravské Sázavy, dále lesní porosty na mnoha místech s přirozenou druhovou skladbou, charakteristickou strukturou zemědělských kultur a krajinné zeleně. Krajina má vhodné podmínky pro rekreaci, především k turistickým výletům, vyjížďkám na kole i pro zimní vyžití na běžkách.

Největší řeka, protékající územím Zábřežska, je řeka Morava, která je při své celkové délce 329 km jedním z nejvýznamnějších toků na území České republiky a z evropského hlediska jí lze řadit mezi nejvýznamnější přítoky Dunaje. Její přítok, Moravská Sázava, vzniká soutokem několika potoků v Podorlické pahorkatině.

Mezi významné přírodní atraktivity Zábřežska lze zařadit přírodní park Březná v povodí říčky Březné s výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato lokalita je významná geologicky, geomorfologicky či paleontologicky.

Na západním a jihozápadním úbočí vrchu Trlina nedaleko Leštiny se rozkládá přírodní rezervace Pod Trlinou. Rezervace byla vyhlášena roku 1998. Na území jsou chráněná lesní společenstva bučin i dubových bučin a fragment zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí. Vyskytuje se tu řada zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. V blízkosti Leštiny nalezneme také chráněnou plochu Leštinské tůně. Oblíbeným místem je i Napoleonův kopec poblíž Hynčiny.

Velké zastoupení v regionu mají především sakrální památky, které se nacházejí v každé ze 30 členských obcí. Nalezneme zde množství kostelů, kaplí i kapliček, božích muk a soch svatých. Turisticky atraktivní jsou dvě zříceniny hradů – Hoštejn a především romantická zřícenina Brníčko, tyčící se nad stejnojmennou obcí. Ve městě Zábřeh je zachovalý zámek, jehož prostory dnes využívá Městský úřad Zábřeh. Mezi další zajímavosti našeho regionu patří renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky s mumiemi v Postřelmově nebo renesanční tvrz v Nemili. V mikroregionu se nachází také několik objektů lidové architektury a památných domů. Prvky lidové architektury naleznete především v obcích Horní Studénky, Postřelmov, Postřelmůvek, Sudkov a Svébohov.

Technických památek na tomto území není mnoho. Jedná se o památník dokončení tratí Olomouc – Praha a zahájení provozu na této trati 17.10.1871 na návrší bývalého hradu nad obcí Hoštejn. Dále o v současné době nepřístupnou budovu cihelny ve Štítech.
 

Správní sféra

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko byl založen pod názvem Sdružení obcí mikroregionu Zábřežsko již v roce 1999. Na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byl oficiální název upraven, a mikroregion tak od roku 2001 vystupuje pod názvem Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko.

Orgány Svazku jsou Valná hromada, předseda, místopředseda a Rada mikroregionu.

Valná hromada se skládá ze všech členů Svazku zastupovaných starosty či jejich zástupci nebo jinými zmocněnci jednotlivých obcí mikroregionu a je jeho nejvyšším orgánem. Schází se nejméně dvakrát ročně. Schvaluje stanovy Svazku, volí z členů Svazku (resp. ze zástupců členů Svazku) předsedu a místopředsedu Svazku a Radu mikroregionu, schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření Svazku, zprávu o revizi hospodaření, vstup nových členů do Svazku, výši členských příspěvků a jejich splatnost a činí další úkony podle stanov.

Předseda jedná jménem Svazku a zastupuje jej navenek.

Místopředseda Svazku plní úkoly předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže. Místopředseda je vždy jedním ze členů Rady mikroregionu.

Rada mikroregionu zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech Svazku, pokud nejsou vyhrazeny Valné hromadě nebo pokud si je Valná hromada nevyhradila.

Složení Rady mikroregionu:
Mgr. Václav Hampl, starosta obce Dubicko,
Ing. Zdeněk Axmann, starosta obce Jedlí,
Ing. Jiří Pumprla, starosta obce Postřelmov,
Josef Šincl, starosta obce Rovensko, místopředseda Svazku,
RNDr. Mgr. František John, Ph.D., starosta města Zábřeh, předseda Svazku.

 

mapa stránek  |  prohlášení o přístupnosti  |  webmaster  |  Copyright © 2010. Všechna práva vyhrazena.

tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz